Sektörün Gelişmesi Ne Gibi Faydalar Sağlamıştır?

İşimizin Geleceği

Çalışma alanlarının geleceğe yönelik ilerleme sağlaması ülke için yararlıdır. Çalıştığımız veya çalışmayı düşündüğümüz sektörün gelişmesi ne gibi faydalar sağlamıştır? diye sorduğumuzda karşımıza ülke açısından her çalışma alanı için çeşitli tablolar ortaya çıkar. Konuyu Türkiye açısından ele alırsak hizmet alanları %72 oranında, sanayi alanları %20 oranında ekonomiyi etkilemektedir.

 Gelişim Süreci

Sanayinin ve teknolojinin gelişmesiyle insan ihtiyaçları her geçen gün artmıştır. Bu durum hizmet alanlarının gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Dünya ekonomilerine baktığımız zaman hizmet alanındaki yeniliklerin ön plana çıktığını görebiliriz. Çin, Japonya, Rusya ekonomide en büyük söz sahibi ülkeler arasındadır.

Sanayi devrimi ile birlikte kitle üretimin yaygınlaşması üreticileri daha uzak pazarlara açılmaya teşvik etmiştir. Uzak pazarlar için gereken lojistik faaliyetleri de bu noktada önem kazanmıştır. Ayrıca bu alandaki ilerlemeler insanların globalleşen dünyada hızlı iletişim kurmasını sağlar. Arzın ve talebin bir araya gelmesi içinde ulaştırma faaliyetleri zorunlu bir unsurdur. Ekonomi dışında da insanların sosyal, kültürel ve siyasi faaliyetlerini yürütmesine yardımcı olur. Oldukça yüksek bir büyüme potansiyeli olan lojistik alanının ileri noktalara taşınması sayesinde Türkiye’nin Avrasya’da lojistik bir üs olacağı tahmin edilmektedir.

 İnşaat Ve Bankacılık Alanları

İnşaat 209 civarı alt çalışma alanını destekleme özelliğinden dolayı ekonomiye ciddi katkılar sağlar. Kentsel dönüşümün hayatımıza girmesiyle birlikte de sosyal yaşamımızı olumlu etkilemiştir. Ayrıca ekonomik açıdan da ciddi bir istihdam olanağı yaratmıştır.

Bankacılık alanının ilerlemesi ise hizmet kalitesinin yükselmesine neden olmuş ve ileri teknoloji kullanımını hızlandırmıştır. İş ve üretim hacminin canlanmasıyla birlikte yeni bankalara duyulan gereksinim artarak istihdam alanları açılmıştır.

Özetle bazı çalışma alanlarının ilerlemesinin ülke açısından yararlarını incelemeye çalıştık. Teknolojik gelişmelere paralel olarak kazanılan bu ilerleme gelecek yıllarda da korunmalıdır.