Sanayisi Gelişmemiş Ülkelerin Adları Nedir?

Dünya’da ekonomik gelişmişlik açısından sanayinin payı oldukça büyüktür. Bir ülkenin gelişmiş olmasını belirleyen unsurların en önemlisi sanayidir. Sanayi, ham maddeleri uygun bir şekilde işleyip onu kullanılır bir hale getirmektir. Ve elde edilecek ürünün kalitesi ve değeri de çok önemlidir. Sanayisi gelişmemiş ülkelerin diğer sanayisi gelişmiş ülkelere göre oldukça geri ve fakir olduğu aşikar. Kısaca bu ülkelere üreten ve tüketen demek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Üreten bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması su götürmez bir gerçektir. Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda sanayilerinin çok geliştiğini ve teknolojinin de yardımıyla bu işi daha kolay insan gücüne daha az ihtiyaç duyarak yaptığını görüyoruz. Sözü çok fazla uzatmadan sanayisi gelişmemiş ülkelere bakacak olursak, bu ülkeler başlıca şunlardır;

 • Afrika Ülkeleri
 • Afganistan
 • Bangladeş
 • Butan
 • Doğu Timor
 • Kamboçya
 • Laos
 • Myanmar
 • Nepal
 • Yemen
 • Solomon Adaları
 • Tuvalu
 • Haiti’dir.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE SANAYİ

Gelişmekte olan ülkelerde de sanayinin varlığından az da olsa söz edilebilir. Bu ülkelerde yeterli derecede işçi gücü olsa da bazen teknolojik açıdan geride kaldığı için her türlü ürünü üretemeyebilir. Ve bu ülkeler sanayisini geliştirmek için daha çok varsa doğal ham maddelerini diğer sanayisi gelişmiş ülkelere satarak gelir elde edebiliyorlar. Tabi bu ülkeler daha sonra kendi sattığı ham maddeyi ürün olarak diğer ülkelerden alıyorlar. En basitinden ülkemiz bor kaynakları açısından oldukça zengindir. Bu kaynakları kullanarak sanayimizi geliştirebiliriz. Tabi ki bu ham maddeleri işlemek, bizim gelişmişliğimize olumlu yönde katkı sağlar. Devlet büyükleri sanayiye önem vermeli ve gerekli teşvik uygulamalarını yaparak ülkemizi kalkındırmalıdır. Ve işçi gücünün bu hususta çok önemli bir etken olduğunu unutmamak gerekir.