Müzakere Nedir?

Müzakereler iki kişi veya daha fazla taraf gruplarının olduğu kişilerin arasında geçen diyaloglara müzakere tanımını kullanabilmemiz mümkündür. Müzakerenin amacı taraflar arasındaki sorun ve anlaşmazlıklar hakkında görüşüp orta yolunu bulmaktır. Bir diğer konu ise iş birliği faktörünü göz önünde bulundurmaktır. Bu durumda iş birliğinde de müzakerelerin işin içinde olduğunu söyleyebiliriz. İş birliği müzakereler sonucunda iki tarafında anlaşmazlıklarının orta yolunu bularak anlaşmalar sağlamaktır.

Müzakere De İşleyiş Nasıldır?

Müzakerelerde pazarlıklar ön plandadır. İki taraflar da kendi çıkarını düşüneceğinden dolayı orta yolu bulmak gerekir. Müzakerelerin mantığı da işte burada açığa çıkacaktır. Kişi çıkar ve menfaatlerini olabildiğince yarı yarıya dağıtabilmek ana gayedir.

Devletlerarasında müzakereler ön plandadır bu müzakereler diplomatlar aracılığıyla yapılmaktadır. Müzakerede amaç anlaşmaları barışçıl bir şekilde orta yolun bulunmasıdır. Savaşlarda kazanılanın masada kaybetmeme sanatına da müzakere sanatı dememiz mümkündür. Eski anlaşmalarla kaybedileni de hak hukuk talep ederek masada geri alma sanatına da aynı şekilde müzakere sanatı diyebiliriz. Diplomatlara bu konularda büyük işler düşer iyi bir diplomat iyi bir şekilde müzakere masalarında orta yolu bulacaktır. Olduğunca hak ettiğiniz kadarını değil masada ne kadar müzakere ederseniz o kadar karşılığını alacaksınızdır.

Türkiye’de Müzakereler

Örnek verecek olursak Türkiye’nin jeostratejik konumu üzerinden örneklendirmeler yapabiliriz. Osmanlı imparatorluğunun son zamanlarından sonra yeni Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş aşamalarında da müzakereler mümkündür. Alınan orta yollu kararlar ile bugünün Türkiye’sinin temelleri kurulmuştur. Müzakereler uzlaşı ve hoşgörü içerisinde ilerlediği takdirde iyi sonuçlar elde edilir. Uzlaşı ve hoş görü içerisinde olmayan kişilerde müzakere masalarından sonuç almak pekte mümkün olmayacaktır. Bu tür müzakereler sürekli uzayacağından dolayı zaman kayıpları da yaşanacaktır.

Ülkemiz açısından bakacak olursak Türkiye’de müzakereler AB ile devam etmekte olduğunu söylemekte mümkündür. Ekonomik ve parasal politika konuları hakkında müzakereler ve Eğitim ve Kültür müzakereleri bunlara bir kaç örnek olarak gösterilebilir.