Kahve Falı Nasıl Bakılır?

İnsanın bilinmeyene olan merakı kahve, iskambil, bakla, ateş, su, zar, tarot falı başta olmak üzere fal ve kehanet yöntemlerinin doğuşuna neden olmuştur. Türk geleneğinde de türlü fal ve kehanet yöntemleri bulunmaktadır. Kahve falı baktırmak Türk kültüründe önemli yer kaplayan başlıca fal çeşididir. Kahve falında Türk kahvesinin içildikten sonra ters çevrilip soğuması beklenir ve fincan içerisindeki sembollerin yorumlanması yoluyla geleceğe dair tahminlerde bulunulur.

Kahve falı Osmanlı zamanından günümüz Türkiye’sine kadar varlığını sürdürmekle beraber zamanla değişime uğramıştır. İnternetin hayatımızda büyük yer edinmesiyle fal bakma yöntemleri de farklılaşmıştır. Resimle fal baktırmak gelişen teknolojinin fal bakma yöntemlerine getirdiği yeniliklerdendir. Bu sayede kahve fincanının resminin çekilmesi ve ilgili siteye gönderilmesi yoluyla kahve falına bakılabilmektedir. Falın gelişiminin insanoğlunun gelişimiyle paralel gittiği görülmektedir. Fal ve kehanet yöntemleri çağın getirdiklerine adapte olmuş, önemini yitirmeden insanoğlunun hayatında yer kaplamaya devam etmiştir. İlkel çağlarda ateşe bakarak fal bakmanın yerini 2015’te gerçek fal baktırmak almıştır. Kahve falı osmanlı saraylarında başlayan hikayesini internet mecrasında sürdürmektedir. Bilinmeze ulaşabilme hevesi insanın yaradılışı gereği çağlar boyu devam etmiştir ve görünen o ki kaderin seyrine yön verme isteği insanlığın sonuna kadar devam edecektir.

Kahvenin yeme-içme kültürümüzde kapladığı önemli yer nedeniyle kahve falı toplumun her sınıfında mevcuttur. Türk geleneğinde kahve her daim sosyalleşmenin bir aracı olmuştur. Dost meclislerinde sohbet eşliğinde bakılan kahve falı hayatın modernize olmasıyla internetten fal baktırma gibi yöntemlerle sanal ortamlarda da yerini almıştır. Kahve içildikten sonra fal baktırmak için kimseye ihtiyaç duyulmadan teknolojinin nimetlerinden yararlanmak suretiyle geleceğe dair güzel haberler almak günümüzde artık mümkündür. Geleceği görmenin mümkün olmadığına inananların bile fal baktırma hevesinin olduğu dikkate alınırsa falların nesiller boyu mevcudiyetini sürdüreceği öngörüle

bilir.