Hizmet-İ İmaniye Ne Demektir?

Hizmet-i İmaniye, kelime manası olarak imana hizmet etmek demektir.

İmana Hizmet Nasıl olur?

İman katmanlardan oluşan bir dağdır. Bunun en yüksek mertebesi olan ”Tahkik-i İman” her iman sahibi kişinin ulaşması gereken noktadır. İmana hizmet dediğimiz olay da bu mertebeye çıkmada insanlara hizmet etmektir.

Tahkik-i İman Nedir?

İmani meselelerde öğrenilen bilgilerin Kur’an ve Sünnetteki yerini bilerek, bilincinde olarak amel etmektir. Her iman sahibinin ilim öğrenmesinin farz oluşu, Tahkik-i İmana erişme gereğinden de kaynaklanmaktadır.

Hizmet-i İmaniye’de amaçlar nelerdir?

Hizmetin en birinci amacı Rıza-ı ilahidir. Yani Allah’ın rızasını kazanma isteği. Bunun dışında; tebliğ, sünnet-i seniyyeyi müdafaa, şer cephesi ile manevi cihad ve emri bi’l ma’ruf, nehyi an’il münker, bu hizmetteki esas amaçlar olarak sıralanabilir.

Kimler Hizmet Edebilir?

Rıza-ı İlahiyi esas tutan herkes hizmet edebilir. Bu hizmet ancak Allah’ın rızası esas tutulduğunda netice verebilir. Dünya menfaati karıştırmak hizmeti iptal eder.

Hizmet-i İmaniye’de Örnek Alabileceğimiz Kişiler Kimlerdir?

Bu hizmete bütün ömrünü vakfetmiş olan pek çok alim, ulema vardır. Çağımıza en yakın örnek Bediüzzaman Said Nursi olmakla beraber, İmam Azam, Abdulkadir Geylani vb. gibi büyük alimler bu yolda bize örnek oluşturlar. Tabii ki hepsinin üstünde Hz.Muhammed(sallallahu aleyhi ve sellem) ve ashabı bu hizmette en doğru yolu bulmada baş sıradadırlar. Hatta onlar bizzat kendileri yoldurlar. Alim ve ulema ise bu yolda bize yön tabelası olmuşlardır.

Bilgilenme Amacı İle Hangi Eserlerden Faydalanmalı?

Risale-i Nur Külliyatı bütünüyle iman hizmetinde iyi bir rehberdir. Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat olan herkes bu hizmete dahildir. Belirli bir kuruma, cemaate, tarikata dahil olmak gerekmez.

Bu Hizmetin Kazandırdığı Ücret Nedir?

İki dünya saadetidir. Ruh, kalp ve akılda ferahlıktır. En önemlisi de Rıza-i ilahidir. Ve tabii birçok kardeş kazanılır. Hem Dünya kazanılır hem ahiret.