Rfid Etiketleri Kullanım Alanları

Nesnelerin otomatik olarak tanımlanması, rfid sistemi olarak ifade edilmektedir. Kullanılan bu otomatik sistem ile veriler toplanmakta, elde edilen veriler bilgisayar sistemlerine aktarılmaktadır. Genel anlamda rfid etiket, veri giriş hatalarının minimum seviyelere indirilmesi, insan gücü ile yapılan sayma işlemlerinin ortadan kaldırılması ve ihtiyaç duyulan alanlarda verimliliğin en üst seviyeye çıkarılması amacı ile kullanılmaktadır.

Sistemin çalışma prensibi, radyo dalgalarının kullanılarak, nesnelerin tanımlanması olarak belirlenmiştir. Bir antene bağlı vasiyette olan mikroçip içerisine, kayıt işleminin sağlanmasına olanak veren bilgiler eklenmekte ve bu sayede yapılan tanımlama işlemi, belirgin hale gelmektedir. Antenler çipler tarafından elde edilen tanımlama bilgilerini okuyuculara aktarmaktadır. Okuyucular tarafından rfid etiketinden alınan radyo dalgaları, dijital şekillere çevrilerek bilgisayar sistemine aktarılmakta ve elde edilen veriler yararlı bir hale getirilmektedir.

Rfid etiket güncel hayatın her alanında kullanılmakta olan, çözüm şekilleridir. Hastanelerde yoğunluğun yaşandığı hasta takip sisteminden yoğun geçişlerin bulunduğu noktalardaki bilet kontrollerine kadar, her alan kullanım sahalarını kapsamaktadır. Kullanım şekli ile rfid etiketlerin ilgili sektörlere hız kazandırdığı ve uygulanan işlemlerde büyük kolaylıklar ile karşılaşıldığı tespit edilmiştir.

Depolama otomasyonları ile tedarik zincir yöntemleri en çok tercih edilen sahalar arasında bulunmak ile birlikte, bu teknolojinin kullanılması, iç verimliliğin artmasına neden olmaktadır. Sektörde yeterince yaygın olmamasının nedeni, aynı hizmeti veren firmalar arasında her kesimin rfid teknolojisini kullanmıyor olmasıdır.

Sanayi kategorisine gönderildi

Sanayisi Gelişmemiş Ülkelerin Adları Nedir?

Dünya’da ekonomik gelişmişlik açısından sanayinin payı oldukça büyüktür. Bir ülkenin gelişmiş olmasını belirleyen unsurların en önemlisi sanayidir. Sanayi, ham maddeleri uygun bir şekilde işleyip onu kullanılır bir hale getirmektir. Ve elde edilecek ürünün kalitesi ve değeri de çok önemlidir. Sanayisi gelişmemiş ülkelerin diğer sanayisi gelişmiş ülkelere göre oldukça geri ve fakir olduğu aşikar. Kısaca bu ülkelere üreten ve tüketen demek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Üreten bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması su götürmez bir gerçektir. Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda sanayilerinin çok geliştiğini ve teknolojinin de yardımıyla bu işi daha kolay insan gücüne daha az ihtiyaç duyarak yaptığını görüyoruz. Sözü çok fazla uzatmadan sanayisi gelişmemiş ülkelere bakacak olursak, bu ülkeler başlıca şunlardır;

 • Afrika Ülkeleri
 • Afganistan
 • Bangladeş
 • Butan
 • Doğu Timor
 • Kamboçya
 • Laos
 • Myanmar
 • Nepal
 • Yemen
 • Solomon Adaları
 • Tuvalu
 • Haiti’dir.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE SANAYİ

Gelişmekte olan ülkelerde de sanayinin varlığından az da olsa söz edilebilir. Bu ülkelerde yeterli derecede işçi gücü olsa da bazen teknolojik açıdan geride kaldığı için her türlü ürünü üretemeyebilir. Ve bu ülkeler sanayisini geliştirmek için daha çok varsa doğal ham maddelerini diğer sanayisi gelişmiş ülkelere satarak gelir elde edebiliyorlar. Tabi bu ülkeler daha sonra kendi sattığı ham maddeyi ürün olarak diğer ülkelerden alıyorlar. En basitinden ülkemiz bor kaynakları açısından oldukça zengindir. Bu kaynakları kullanarak sanayimizi geliştirebiliriz. Tabi ki bu ham maddeleri işlemek, bizim gelişmişliğimize olumlu yönde katkı sağlar. Devlet büyükleri sanayiye önem vermeli ve gerekli teşvik uygulamalarını yaparak ülkemizi kalkındırmalıdır. Ve işçi gücünün bu hususta çok önemli bir etken olduğunu unutmamak gerekir.

Sanayi kategorisine gönderildi